Friday, September 7, 2007

ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူ

က်ိဳက္ပတိုင္းရြာေလး ကိုးန၀င္းေအးေစတီ၀င္းထဲက နွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူဘုရားေတြပါ။ ပဲခူးျမိဳ႔က ပစ္တိုင္းေထာင္ ေဒၚတင္ရီ မိသားစုက ေဆာက္လုပ္လွဴတန္းတဲ့ ကိုးေပးဆယ္ခန္းေက်ာင္းေဆာင္ထဲမွာ စံပါယ္ေတာ္ မူေနၾက တာပါ။ ဘုရားတစ္ဆူျခင္းကေတာ့ ဓမၼာ့မိတ္ေဆြ မိသားစုေတြ အသီးသီးက လွဴတန္းထားၾကတာပါ။ ေနာက္ခံ ဗနိုင္းနဲ႔ ဘုရားသမိုင္းစာေတြက ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႔အလွဴပါ။
အဲဒီ ဗႏိုင္းကားခ်ပ္ေတြေပၚက စာသားေတြကို သိမ္းထားတဲ့သေဘာနဲ႔ ဒီမွာပဲတင္ထားလုိက္ပါတယ္။


မတူ (၈) မ်ိဳး
ျမတ္စြာဘုရားရွင္တုိ႔သည္အလံုးစံုေသာဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ ေက်းဇူးေတာ္၊ဂုဏ္ေတာ္တို႔မွာ တစ္စံုတစ္ရာ ထူးေထြျခင္းမရွိ၊ ပကတိမျခား၊ အားလံုးအတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ေခတ္၊အခ်ိန္အခါ မတူ၍ကြဲျပားျခားနားေသာ မတူ(၈)မ်ိဳးသာရွိသည္။ ၄င္းတို႔မွာ-

၁။ အသက္တမ္းပမာ (အာယုေ၀မတၱ)

၂။ လံုးရပ္ပမာဏ (ပမာဏေ၀မတၱ)

၃။ အမ်ိဳးအႏြယ္ (ကုလေ၀မတၱ)

၄။ ေတာထြက္ေသာအခါစီးသည့္ယာဥ္ (ယာႏုေ၀မတၱ)

၅။ ေဗာဓိပင္ (ေဗာဓိ၀မတၱ)

၆။ ပလႅင္ေတာ္ပမာဏ (ပလႅကၤေ၀မတၱ)

၇။ ဒုကၠရစရိယာက်င့္ရာကာလ (ပဓာနေ၀မတၱ)

၈။ ေရာင္ျခည္ေတာ္ပမာဏ(ရသၶိေ၀မတၱ)

ဤ(၈)မ်ိဳးမွလြဲရင္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္၏ လကၡဏာေတာ္ႀကီးငယ္အားလံုး အတူတူျဖစ္သလုိ ေဟာၾကားေသာ တရားအႏွစ္သည္လည္း အတူတူပင္ျဖစ္သည္။သက္တမ္းတစ္သိန္းတန္းမွာ ပြင့္ေတာ္မူသည့္ ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားႏွင္ ့သက္တမ္းတစ္ရာမွာ ပြင့္ခဲ့ရသည့္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေသာ တရားအတူတူပင္ျဖစ္သည္။ အသက္တစ္သိန္းတန္း မွာပြင့္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္တစ္လမွာ တစ္ဂါထာ၊ တစ္ႏွစ္မွာ တစ္ဂါထာ ေဟာခဲ့ရျခင္းရွိေကာင္းရွိမည္။

ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားမွာႏွစ္တစ္ရာတန္း၊၀ါေတာ္မွာ(၄၅)၀ါ သာရွိသည့္အတြက္ ႏွစ္တစ္သိန္းတန္းမွာ ပြင့္ခဲ့ရ သည့္ ျမတ္စြာဘုရားမ်ား ေဟာၾကားခဲ့ရသည့္ တရားအလံုးစံုၿပီးျပည့္စံုေအာင္ ေန႔ေန႔ညည၊ ညဥ့္ဦး၊ ညဥ့္လယ္၊ အ႐ုဏ္တက္စသည္ျဖင့္ ေခတၱခဏသာနားၿပီး (၄၅)၀ါပတ္လံုး မနားမေန ေဟာၾကားခဲ့ရသည္။


မဟာကပ္ႏွစ္မ်ိဳး
၁။ သုညကပ္= သုညကမၻာ (ျမတ္စြာဘုရားမပြင့္ေသာကပ္)

သို႔ေသာ္ ပေစၥပဗုဒၶါႏွင့္စၾကာမင္းတို႔ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း

အပဒါန္ပါဠိေတာ္၊ပဌမ၀ဂ္၊ပါလိေထရသုတ္တို႔၌ပါရွိ၏။

၂။ အသုညကပ္ = အသုညကမၻာ (ျမတ္စြာဘုရားပြင့္ေတာ္မူေသာကပ္)

တစ္ဖန္ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ေတာ္မူေသာကပ္ေပါင္းငါးမ်ိဳး ရွိျပန္သည္။

(က) ဘုရားတစ္ဆူပြင့္လွ်င္ - သာရကမၻာ

(ခ) ႏွစ္ဆူပြင့္လွ်င္ - မ႑ကမၻာ

(ဂ) သံုးဆူပြင့္လွ်င္ - ၀ရကမၻာ

(ဃ) ေလးဆူပြင့္လွ်င္ - သာရမ႑ကမၻာ

(င) ငါးဆူပြင့္လွ်င္ - ဘဒၵကမၻာ

ကပ္တစ္ကပ္၏အခ်ိန္ကာလကိုသခၤ်ာဂဏန္းျဖင့္ေရတြက္၍ မရႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္မွန္းဆ၍ၾကည့္လိုလွ်င္ အလ်ား၊ အနံ၊ အျမင့္ တစ္ယူဇနာစီရွိေသာတုိက္ခန္း(ဂိုေဒါင္)ႀကီးအတြင္း၌အလြန္ေသးငယ္ လွေသာ မုန္ညင္းျဖဴေစ့တုိ႔ကို အျပည့္ထည့္ထားၿပီး အႏွစ္တစ္ရာ ျပည့္လွ်င္တစ္ေစ့ယူ၍ပစ္။ ထုိဂိုေဒါင္ႀကီးထဲမွမုန္ညင္းေစ့သာ ကုန္ဆံုး သြားမယ္။ကပ္တစ္ခုအခ်ိန္ကာလတစ္ခုမကုန္ဆံုးေသးပါ။

မွန္းဆၾကည့္ရန္-

တစ္ယူဇနာ = မိုင္ေပါင္း(၁၃)မိုင္ (အယူအဆအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါသည္)

ဂိုေဒါင္၏ထုထည္ = 13 x 13 x 13 x (5280)3 x (12)3 cubic inches


မုန္ညင္းေစ့တစ္ေစ့(ခန္မွန္း)အခ်င္း၀က္ မ = 0.01 inch


ဘုရားေလာင္း (၃)မ်ိဳး
ဘုရားသံုးမ်ိဳးမကြဲျပားပါ။ပါရမီျဖည့္က်င့္ပံုခ်င္းမတူေသာေၾကာင့္ ဘုရားေလာင္း (၃)မ်ိဳးကြဲျပားရသည္။ ဗ်ာဒိတ္ ရရန္ အဂၤါ(၈)ပါး မျပည့္စံုမီအခ်ိန္ကာလကိုအသေခၤ်ႏွင့္ပင္ေရတြက္၍မရႏိုင္သည့္ အတြက္ ဘုရားေဟာ က်မ္းစာမွာ လံုး၀မပါရွိပါ။ သို႔ေသာ္ဗ်ာဒိတ္ရျခင္းအဂၤါ (၈)ပါးၿပီးျပည့္စံုခ်ိန္မွာဘုရား တစ္ဆူက ၄င္း ဘုရားေလာင္း၏ ဥာဏ္ရည္ (ယခုေခတ္အေခၚ IQ = intelligent quotient)ကို ၾကည့္ၿပီး-

(၁) ပညာဥာဏ္ကိုအဓိကထားမည့္ ဘုရားေလာင္းအား
(ပညာဓိကဘုရားေလာင္း)ဟုဗ်ာဒိတ္ေပးၿပီး (၄)သေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းပါရမီျဖည့္ရ၏။

(၂) ယံုၾကည္ျခင္းသဒၵါလြန္ကဲသည့္ ဘုရားေလာင္းအား
(သဒၵါဓိကဘုရားေလာင္း)ဟုဗ်ာဒိတ္ေပးၿပီး (၈)သေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းပါရမီျဖည့္ရ၏။

(၃) ၀ီရိယကိုသာအားကိုးအားထားျပဳသည့္ဘုရားေလာင္းအား
(၀ီရိယဓိကဘုရားေလာင္း)ဟုဗ်ာဒိတ္ေပးၿပီး (၁၆)သေခ်ၤႏွင္ ကမၻာတစ္သိန္းပါရမီျဖည့္ရ၏။

ေနာင္ပြင့္လတၱံေသာအရိေမတၱယ်ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဘုရားေလာင္းဘ၀က (၁၆)သေခၤ် ႏွင့္ကမၻာတစ္သိန္း ပါရမီျဖည့္ခဲ့ ရသည့္ ၀ီရိယဓိကဘုရားေလာင္းျဖစ္သည္။ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္္မွာ အဇိတဟူ၍ မထင္မရွားရဟန္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုအဇိကရဟန္းသည္ ဗိမိၼသာရ၏ေျမးျဖစ္ၿပီးအဇာတသတ္မင္း၏ သားေတာ္ ျဖစ္သည္။


ဒုကၡစရိယာ(၆)ႏွစ္က်င္႔ရျခင္း၏အေၾကာင္းအရင္း
ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားေလာင္းသည္ ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရား ထံမွဗ်ာဒိတ္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဒုကၠရ စရိယာ (၆)ႏွစ္ ဟူ၍မပါ ရွိေသးေပ။ ပါရမီျဖည့္စဥ္ (၄)သေခၤ်ႏွင့္ကမၻာတစ္သိန္း ျပည့္ေနၿပီျဖစ္သည့္ ယခုဘဒၵါကမၻာတြင္ ေဂါတမဘုရားမတိုင္မီ ကႆပျမတ္စြာဘုရားပြင့္ခဲ့သည္။

ေဂါတမဘုရားျဖစ္မည့္ဘုရားေလာင္းေဇာတိပါလပုဏၰား လုလင္သည္ ကႆပျမတ္စြာဘုရားကို ဤ ဦးျပည္းကတံုး ရဟန္း အဖို႕ရာ သဗၺညဳတေ႐ႊဥာဏ္ေတာ္သည္အဘယ္မွာျဖစ္ႏိုင္အံ့နည္း။ (သဗၺညဳတ ေ႐ႊဥာဏ္ေတာ္ဟူသည္မွာ အလြန္တရာရခဲေသာတရားျဖစ္သည္) ဟုႏႈတ္ျဖင့္ပစ္မွား ေ၀ဖန္ ေျပာၾကား ခဲဖူးသည္။

(၂၈)ဆူေသာ ဘုရားမ်ားအနက္ အျခားဘုရားမ်ားမွာရက္ (သို႕မဟုတ္) လသာၾကာခဲ႔ၿပီး ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားေလာင္းမွာ ထုိမေကာင္းမႈ၀စီေပါက္၀ဋ္ေတာ္လိုက္မႈေၾကာင့္ထူးထူးျခားျခား ဒုကၠရစရိယာ (၆)ႏွစ္ၾကာေအာင္က်င့္ေတာ္မူရျခင္းျဖစ္သည္။


ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားသက္ေတာ္(၈၀)ျဖစ္ရျခင္း
ျမတ္စြာဘုရားတို႔မည္သည္ လူတို႔သက္တမ္းအျပည့္ေန႐ိုးမရွိ။ လူတို႕သက္တမ္း(၁၀၀)ႏွစ္၏ ၅ပုံလွ်င္၄ပုံ (၈၀)ႏွစ္ သာတည္ေတာ္မူသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားသည္(၈၀)ႏွစ္ျဖင့္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳခဲ့သည္။
No comments: