Thursday, May 22, 2008

ကဆုန္လ

ခါလည္လုလု၊ ရတုသစ္သစ္
သရစ္ေပၚေပၚ၊ သာေပ်ာ္ရႊန္းရႊန္း
ကိန္းခန္းသင့္ေမာ၊ ရြက္ရင့္ေလွ်ာ၍
ရြက္ေၾကာႏုလွန္၊ ရြက္သစ္ျပန္တည့္
ပန္းမန္ငံုကင္း၊ သုတ္ေလညင္းႏွင့္
ေျမသင္းနံ႔နံ႔၊ တပ်ံ.ပ်ဴးပ်ဴး
မင္းလြင္ျမဴးလ်က္၊ တန္ခူးလည္းကုန္
လကဆုန္သည္
ပဇၨဳန္ရိုက္ျမည္ ခ်ဳန္းခ်ဳန္းတည္း။

ရွင္အဂၢသမာဓိ

No comments: